Prijímačky

Vyplnenie elektronickej prihlášky na našu školu (tu)

1. kolo v 1. termíne prijímacích skúšok 2. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022)
1. kolo v 1. termíne talentových skúšok 4. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  5. – 6. mája 2022)
1. kolo v 2. termíne prijímacích skúšok 9. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022)
1. kolo v 2. termíne talentových skúšok 11. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  12. – 13. mája 2022)