Aktuality

Dar pre záchranu ľudského života

Pani MUDr. Mária Palúchová, ktorá v priestoroch prízemia školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene prevádzkuje stomatologickú ambulanciu, venovala škole bezodplatne  automatický externý defibrilátor (AED). V súčasnosti patrí defibrilátor k štandardnému resuscitačnému vybaveniu zdravotníckych zariadení a je snaha, aby boli automatické externé…

Čítaj viac

Študentská kvapka krvi

Naša škola pravidelne podporuje celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. 23.11.2022…

Čítaj viac

Návšteva divadelného predstavenia

Naša škola podporuje návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 3. 11. 2022 sa naši maturanti a študenti učebného odboru spolu s pedagógmi zúčastnili na divadelnom predstavení v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti si svoje teoretické znalosti o dráme z hodín…

Čítaj viac

Halloween 2022

Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti…

Čítaj viac

Drogy, to teda nie!

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene organizovala 19.10.2022 vo svojich priestoroch v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene, Mestskou políciou vo Zvolene a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene vedomostný kvíz pod názvom- Drogy, to teda nie.  Kvíz bol zameraný na prevenciu…

Čítaj viac

Čo ako absolvent školy viem

Naši študenti sú víťazmi súťažného kvízu zvolenských stredných škôl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen a zvolenskými strednými školami organizoval opäť v rámci poradenstva pre voľbu povolania pre študentov končiacich ročníkov kvíz – Čo…

Čítaj viac